fredag 14 mars 2014

Lite om vecka 11 (OBS! Uppdaterad 15.00)

Detta har varit bra:
- Det har varit bra att ha matte, att se på bokstavslandet, varva planen och att ha gympa, sa Stella, Julius, Sara och Nikolaj.
- Det var roligt att ha fri lek, sa Vilma, Felix och Markus.
- Det var roligt med gympa, sa Benjamin, Jonathan, Michelle och Siri.
- Det var roligt med gympa, sa Elias, Elias, Elias och Linnea.
- Det var roligt att titta på bokstavslandet och ha gympa, sa Smilla, Alexander och Joel.

Detta kan bli bättre och detta vill vi lära oss mer om:
- Vi vill ha mer fri lek. Vi vill bli bättre på att plocka undan.
- Vi vill titta på någon film och vi vill ha mer fri lek.
- Vi vill lära oss att läsa mer.
- Vi vill ha mer film, vi vill ha mer grejer till skolgården och vi vill att hela Kompassen blir bättre på att städa.

Lite info framöver:
På måndag är det killarna som har fritidsgympa och på onsdag går fritids till Gula lekan. Vi fortsätter att presentera lite nya lekar och nästa vecka blir det Vargen och fåraherden.

Suget efter fingervirkning var lägre än vi hoppats så nu bryter vi det och börjar riva tidningspapper för att arbeta med papir maché i stället.

Vi vill påminna om påsklovet och att nästa fredag är sista dagen att lämna lovinformation. Det räcker bra om ni svarar per mail eller skriver i era barns kontaktbok.


Två viktiga datum från klassföräldrarna
10/4 Påskfest med hela familjen kl 17.30 i Svaleboskolans matsal
4/6 Sommardisco kl. 18.00-19.30 i förskoleklassens lokaler
Mer information kommer längre fram!

Lite info från Skolledningen;

Skolinspektionen genomför detta läsår inspektion av Lunds kommuns skolor och fritidshem. Fritidshemmen inspekteras på förvaltningsnivå men Skolinspektionen vill träffa föräldrar, personal och rektorer från varje fritidshem.
Torsdagen den 10 april kl. 09.45-10.45 på förvaltningen i Södra Sandby önskar Skolinspektionen träffa två föräldrar från vårt fritidshem.

Inbjudan till intervju med föräldrar till barn i fritidshem


Under 2014 genomför Skolinspektionen regelbunden tillsyn av förskolan, fritidshemmen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Lunds kommun. Vid granskningen av fritidshemmen är vi angelägna att få information om hur föräldrarna upplever verksamheten. Förutom föräldrar träffar vi personalrepresentanter, chefer och politiker. Vi tar också del av skriftlig information om kommunen som helhet och om kommunens fritidshem.
Vi hälsar därför dig och föräldrarepresentanter från övriga fritidshem i kommunen välkomna att tillsammans med oss under cirka en timme samtala kring fritidshemmen i kommunen. Personalen på fritidshemmet ger er närmare besked om när och var vi träffas.
Vi kommer framförallt att vilja diskutera följande frågor:

  1. Tycker du att det råder ett gott klimat i verksamheten, trivs ditt barn och känner du dig trygg när barnet vistas på fritidshemmet?

  2. Tycker du att personalen lyckas göra barnens aktiviteter meningsfulla, stimulerande, lärande och utvecklande?

  3. Finns det utrymme för barnens åsikter och synpunkter? Tillgodoses både flickors och pojkars olika önskemål och behov?

  4. Hur fungerar samarbetet mellan skolan och fritidshemmet?

  5. Känner du till om personalen någon gång utvärderar resultatet av sitt arbete och har man efterfrågat dina åsikter?

  6. Hur fungerar samarbetet mellan föräldrarna och personalen, är ledningen tillgänglig och känner du dig välkommen med frågor och åsikter?

På Skolinspektionens vägnar

Andreas Leo, utredare, 08-5860 8393, andreas.leo@skolinspektionen.se


Lite vårbilder från veckan:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar