fredag 18 september 2015

Klassråd 18 september och info framåt

Protokoll från klassråd 18 september
Ordförande: Hanna
Sekreterare: Jonathan

1. Mötets öppnande
Hanna öppnade mötet.

2. Rapport från Elevråd
Michelle berättade från elevrådet:
de hade tittat på otryga platser på skolgården, som på:
multi och buskarna.
vi pratade om vad de vuxna kunde göra trygare på platserna.
på multi kan alltid en vuxen vara brevid.
i buskarna kan det vara dom som säger stick här i från.


3. Övriga frågor
påminelse på att vända skylten på toaletdörren.
Målen på multi behöver fixas.

4. Mötet avslutas
Hanna avslutade mötet

Idag på matten räknade vi ihop hur många varv vi sprang tillsammans på skoljoggen. Vi tränade att räkna tiotal för sig och ental för sig, vilket vi har jobbat med de sista veckorna. Vi kom fram till att det blev 223 varv!


 


Lite information framåt:
- Nästa vecka är en vanlig vecka.
- Den 30 september åker vi på utflykt till Lund, vi ska på teater. Barnen behöver ha matsäck med sig.

Vi påminner om att fylla i lovenkäten som ni har fått på mail.

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar