måndag 11 januari 2016

Härligt att vara på gång igen!

Hur skönt det än är med ledighet så är det härligt att vara tillbaka till vardagen. Inför den nya terminen gör vi en liten tillbakablick för att minnas vad vi lärde oss förra året innan vi sätter full fart för nya äventyr i kunskapsjakten. Vi klippte ihop en liten film till minne av Alfred Nobel som vi vill dela mer oss av;


Närmaste veckorna kommer temaarbetet vara fokuserat på blandningar och lösningar samt materials olika egenskaper.

Fritidsgympan startar igen på tisdag och skolidrotten är som vanligt på onsdag. Vi avvaktar och ser om vädret inbjuder till utevistelse på fritids på torsdag. Om vi går iväg så anslår vi det på tavlan utanför fritids och är tillbaka senast kl. 16.00

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Barn- och skolförvaltning Lund Stad anslår följande;

Avgifter för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och fritidsverksamheten

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2016.
Inkomsttaket i maxtaxan kommer att höjas från och med den 1 januari 2016. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1287 kronor till 1313 kronor.

Avgiftsnivåer
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 42 890 kr per månad under 2015. I januari 2016 kommer denna summa höjas till 43 760 kr per månad.
De nya avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas i tabellen nedan och kommer att tillämpas från och med 1 januari 2016. Avgiften kommer att höjas varje år genom indexreglering.

Se vidare anslag på fritids!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar