måndag 18 april 2016

Förändringar i ledningsorganisationen

Meddelande från vår rektor:

Efter förra läsåret gick en av Veberöds rektorer i pension och en rektor samt en förskolechef valde att gå vidare till nya utmaningar. När detta läsår går till ända ska ytterligare en rektor i Veberöd gå i pension, Lennart Rosell på högstadiet.

Under pågående läsår är vi därför flera nya chefer för Veberöds förskolor och skolor. Några visstidsanställda för att invänta på vilket sätt förvaltningen vill organisera ledningen i Veberöd.
Veberöd har tidigare haft två verksamhetschefer, en för Idala och en för Svalebo, men nu har Skoldirektören beslutat sig för att vi ska ha en verksamhetschef och denna tjänst innehas av Kerstin Ferbas. Kerstin har lång erfarenhet både som skolledare och som chef på förvaltningsnivå.

För att inte Veberöds förskolor och skolor återigen ska få flera nya chefer har förvaltningen bestämt sig för följande förändringar inför nästa läsår.

Förutom att vara verksamhetschef kommer Kerstin att vara rektor för Idala skolan från och med nästa läsår. Anne Dagner, idag t.f. förskolechef, på Tegelstugans förskola kommer fortsatt att vara chef där. Christina Persson, idag t.f. rektor, på Idalaskolan kommer från och med den 1 juli att vara rektor för Svaleboskolan åk F-3 och jag kommer från samma datum vara rektor för Svaleboskolans högstadium. Corinne Bonder fortsätter som rektor för åk 4-6.

Christina är en erfaren pedagog som kommer att vara en utmärkt rektor på Svaleboskolan åk F-3. Själv tar jag mig an en verksamhet som jag både varit lärare i och rektor för tidigare.
Efter tre roliga år som rektor för åk F-3 kan jag konstatera att era barn har väldigt duktiga, engagerade och professionella pedagoger. Ni har enastående barn och vi har duktiga och härliga elever. Det är en ynnest att varje dag mötas av deras spontanitet, upptåg och leenden. Ser fram emot att möta dem i sjuan.

Det är flera veckor kvar på terminen men jag vill ändå passa på att tacka för ett gott samarbete med både utvecklande och utmanande samtal.


Per-Ola Birgersson, rektor åk F-3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar