onsdag 13 april 2016

Veberöd växer fram

Just nu arbetar vi med Veberöd i temat, enligt läroplansmålet: Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. (Lgr11, Kunskapskrav samhällsorienterade ämnen år 3).

Förra veckan träffade vi Yvonne som berättade om hur Veberöd såg ut på 1700-talet. Nu försöker vi i klassrummet återskapa 1700-talets Veberöd. Det växer fram och nu är nästan alla gårdar uppbyggda.

Med hjälp av lera bygger vi upp Veberöd

De första gårdarna är uppbyggda

Så här låg gårdarna på 1700-talet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar