tisdag 2 februari 2016

Lust att lära

Vilka kunskaper och ökad nyfikenhet vårt tema om material och dess egenskaper ledde till! Riktigt roligt att se engagemanget och alla frågorna och kloka tankar.

Alla kunde säga något material som flöt, sjönk, ledde ström och var magnetiskt. Vid en titt på det periodiska systemet fick vi veta vilka ämnen som har liknade egenskaper eftersom de tillhör samma grupp av ämne. Många blev nyfikna och ville undersöka mer, så vi lovade att lägga ut sidan här på bloggen;

Periodiskasystemet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar