onsdag 14 oktober 2015

Vårt tema...

Idag har vi fortsatt arbeta med begreppen i vårt tema.

Vi har gjort en gemensam "ordlista". Fortsätta gärna att prata om dess betydelse hemma!

De fick börja diskutera som de sitter vid sina bord för att därefter göra en gemensam ordlista.

Luft & vatten
Syre: Syre finns i luften. Vi behöver syre för att leva. Vi andas in syre. Växterna ger oss syre.

Koldioxid: Växter behöver koldioxid. Vi andas ut koldioxid. Vi ger växterna koldioxid.

Moln: Moln består av vattenånga. Vattenånga är vatten i gasform.

Nederbörd: Nederbörd är regn, hagel eller snö.

Vattenånga: Vattenånga kan vara dimma. Det är vatten i gasform.

Avdunstning: När vattenånga går upp i himlen och bildar moln.

Vind: När det blåser. Det finns syre i vinden.

Temperatur: Man kan använda en termometer för att mäta temperaturen. Det är varmt eller kallt. Man kan mäta temperatur i fahrenheit eller celsius.

Luft: I luften finns det koldioxid och syre. Vi andas syre.


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar